Proč vsadit na biopotraviny?

Proč vsadit na biopotraviny?

V poslední době je častým předmětem diskuzí ekologie. Aby také ne: na naší planetě je čím dál více lidí a zátěž vyvíjená na přírodu se tím čím dál více stupňuje. Mluví se o snižování emisí, omezování jednorázových plastů, biopalivech, udržitelných zdrojích palmového oleje nebo o změnách ve stravovacích návycích. Možná už máte dost neustálého upozorňování na tento fakt ze strany nejrůznějších eko-aktivistů, ale nemá přece jen celý ten rozruch své pádné opodstatnění? V tomto článku vás seznámíme s výhodami, které přináší biopotraviny.
 zemědělská krajina.jpg
Už jsme zmínili životní prostředí, které je i naším domovem, byť jsou třeba někteří z nás spíše „městské typy“. Výroba biopotravin je k životnímu prostředí šetrnější: nejsou při ní používána umělá hnojiva, škodlivé chemické postřiky či růstové regulátory, a půda je tak udržována zdravá. Současně jsou podporovány remízky či meze pro stabilizaci krajiny.
 
Od toho se odvíjí také kvalita výsledných bioproduktů. Zdravější půda logicky plodí také zdravější plodiny. A kdo by nechtěl svému tělu dopřát raději kvalitní, zdravé potraviny než mrzké jídlo plné chemie?
 
Poslední důležitou výhodou biopotravin jsou dobré podmínky chovu hospodářských zvířat. Často bývá upozorňováno na otřesné podmínky ve velkochovech hraničící s týráním. Na biofarmách mají oproti tomu zvířata dostatek pohybu (poskytnutí výběhu je pro biofarmy povinné a je předepsána minimální rozloha pastvin podle počtu zvířat), jejich počet je omezen na takový, který farma dokáže uživit z vlastních zdrojů, dostávají kvalitní krmivo a je zakázáno jim podávat hormony pro stimulaci růstu.
krávy na louce.jpg 
Výsledkem jsou opět zdravé kvalitní produkty svědčící našemu vlastnímu zdraví. Pokud vám tedy není lhostejná kvalita potravin, které jíte, stav životního prostředí kolem vás a v neposlední řadě welfare zvířat, určitě vsaďte na biopotraviny.