Spa hotel Lednice vás zve na prohlídku rozsáhlého krajinného parku

Spa hotel Lednice vás zve na prohlídku rozsáhlého krajinného parku

Česká republika se může pyšnit tolika památkovými objekty a zónami, že bychom ji v tomto duchu mohli směle nazvat světovou velmocí.

Střed Evropy byl již před staletími oblastí s úrodnou půdou, byl stranou od chladného oceánského proudění a příhodné podmínky pro pěstování obilovin a zeleniny byly především v nížinách, v údolí největších evropských řek. Na našem území konkrétně v Polabí, na Hané a na Břeclavsku.

zámek Lednice

S Břeclavskem se zároveň pojí rozhraní tří významných historických celků (Uher, Rakouska a Moravy), což v podstatě platí dodnes, jen názvy států jsou odlišné (Morava, Slovensko, Rakousko a Maďarsko). Údolí velkých říčních toků byla ovšem osídlována již v pravěku, dokazují to četné nálezy, mezi nimiž se značné pozornosti těší Dolní Věstonice s Věstonickou venuší. Mělké a ploché koryto Dyje a teplé, slunečné podnebí umožňovalo pěstovat i takové plodiny, jimž se daří jen v teplejších jihoevropských regionech. Toho si byli vědomi i Římané, kteří tu založili první vinohrady, a poskytli tamnímu obyvatelstvu možnost profitovat na mnoha odrůdách vinné révy, šlechtěných v průběhu staletí.

národní park Podyjí

Lednicko-valtický areál je zapsán na seznam UNESCO

Vinařství a projektování krajiny v duchu romantismu se snažili spojit v jeden celek Lichtenštejnové. Do jaké míry se jim to podařilo, můžete posoudit sami, Lednicko-valtický areál je dnes součástí památkového seznamu UNESCO, zaujímá rozlohu necelých tří set kilometrů čtverečních a je největším krajinným celkem tohoto typu v Evropě. Kromě známého zámku Lednice můžete obdivovat i další romantické stavby z konce 19. století a využít také sítě cyklostezek, které jsou ideální pro aktivní dovolenou i pro méně zdatné cyklisty nebo rodiny s malými dětmi.

Ubytování ve Spa hotelu Lednice lze pojmout velkoryse v blízkosti lednického zámku, případně v Mikulově s výhledem na zámek a Svatý kopeček. Výhodné polohy Břeclavska lze také využít k cestování do Bratislavy, Vídně či Budapešti po vybudované dálniční síti.