Spa hotel Lednice vás zve na prohlídku rozsáhlého krajinného parku

Spa hotel Lednice vás zve na prohlídku rozsáhlého krajinného parku


Česká republika se může pyšnit tolika památkovými objekty a zónami, že bychom ji v tomto duchu mohli směle nazvat světovou velmocí.

Střed Evropy byl již před staletími oblastí s úrodnou půdou, byl stranou od chladného oceánského proudění a příhodné podmínky pro pěstování obilovin a zeleniny byly především v nížinách, v údolí největších evropských řek. Na našem území konkrétně v Polabí, na Hané a na Břeclavsku.

zámek Lednice

S BÅ™eclavskem se zároveň pojí rozhraní tří významných historických celků (Uher, Rakouska a Moravy), což v podstatÄ› platí dodnes, jen názvy států jsou odliÅ¡né (Morava, Slovensko, Rakousko a MaÄarsko). Údolí velkých říÄních toků byla ovÅ¡em osídlována již v pravÄ›ku, dokazují to Äetné nálezy, mezi nimiž se znaÄné pozornosti těší Dolní VÄ›stonice s VÄ›stonickou venuší. MÄ›lké a ploché koryto Dyje a teplé, sluneÄné podnebí umožňovalo pÄ›stovat i takové plodiny, jimž se daří jen v teplejších jihoevropských regionech. Toho si byli vÄ›domi i Římané, kteří tu založili první vinohrady, a poskytli tamnímu obyvatelstvu možnost profitovat na mnoha odrůdách vinné révy, Å¡lechtÄ›ných v průbÄ›hu staletí.

národní park Podyjí

Lednicko-valtický areál je zapsán na seznam UNESCO

VinaÅ™ství a projektování krajiny v duchu romantismu se snažili spojit v jeden celek LichtenÅ¡tejnové. Do jaké míry se jim to podaÅ™ilo, můžete posoudit sami, Lednicko-valtický areál je dnes souÄástí památkového seznamu UNESCO, zaujímá rozlohu necelých tří set kilometrů ÄtvereÄních a je nejvÄ›tším krajinným celkem tohoto typu v EvropÄ›. KromÄ› známého zámku Lednice můžete obdivovat i další romantické stavby z konce 19. století a využít také sítÄ› cyklostezek, které jsou ideální pro aktivní dovolenou i pro ménÄ› zdatné cyklisty nebo rodiny s malými dÄ›tmi.

Ubytování ve Spa hotelu Lednice lze pojmout velkoryse v blízkosti lednického zámku, případnÄ› v MikulovÄ› s výhledem na zámek a Svatý kopeÄek. Výhodné polohy BÅ™eclavska lze také využít k cestování do Bratislavy, VídnÄ› Äi BudapeÅ¡ti po vybudované dálniÄní síti.