Co si představit pod pojmem štětovnice – larseny

Co si představit pod pojmem štětovnice – larseny

Výrazy štětovnice a larsen rozhodně nejsou obvyklé v běžném českém slovníku, lidé je téměř nevyslovují, rozhodně ne tak často, jako např. slova „chléb a rohlíky“. Přesto patří k velmi důležitým stavebním prvkům, bez nichž bychom nedokázali například regulovat průtok vody na řekách.

jez Metel na Nežárce

Larseny velmi dobře znají vodáci – kdo z vás se někdy vypravil na vodu, kupříkladu splouvat řeku Lužnici, jistě se s larseny setkal, a možná, že si je i prohlížel velmi zblízka. Na Lužnici se vyskytují na některých jezech středního toku, např. v Soběslavi a v Plané nad Lužnicí. Jsou to ocelové speciální profily, které tu zpevňují tělesa jezu, v mnoha případech po celé šířce vodního toku, což je i vzdálenost několika desítek metrů.

říční jez s larseny

Larseny nejen, že udržují stabilitu celé konstrukce jezů, ale dbají o to, aby průtok vody bylo možno regulovat ve spádnici i mimo ni a tím pádem lze zabránit povodňovým vlnám, anebo naopak zadržovat vodu v případě většího sucha, a napomáhat i výrobě elektřiny v malých vodních elektrárnách.

Kde se s těmito stavebninami ještě setkáte – štětovnice se zapouští do země např. pomocí hydraulického beranidla, případně se usazují do předem zhotoveného vybagrovaného otvoru nejen při výstavbě či rekonstrukci vodních staveb, ale využívají se i při stavebních pracích na jiných místech, jako jsou rodinné domy, podzemní garážové a skladovací prostory či sklepení a některé průmyslové stavby atd. Velmi často se se štětovnicí larsen můžeme setkat i u mostních konstrukcí a u městských nábřeží, tedy opět u vodních staveb.

Jak vidíte, celá řada staveb by nebyla vůbec realizována, nebýt tohoto speciálního konstrukčního prvku. Podstatné je, že se jedná o běžný hutní výrobek, který patří do sortimentu železáren stejně, jako např. trubky, tyčovina, plechy či ocelové nosníky průřezu písmene I, U, HEB, UE a IPE.